– Vi vill gynna näringslivet, locka fler Gävlebor till vår vackra stadskärna och bidra till en aktiv, meningsfull och kostnadsfri fritid för alla, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).
Initiativet till förslaget kommer från den ideella föreningen Gävle Citysamverkan, som drivs av Gävle kommun och 200 lokala medlemsföretag.

Målet är att stärka stadskärnan och levandegöra Rådhustorget, som vintertid kan uppfattas som en ganska mörk plats, och ge möjlighet till en rolig aktivitet för hela familjen, säger Daniel Swärd, cityledare vid Gävle Citysamverkan. Skridskobanan av konstfrusen is kommer vara kostnadsfri och öppen för alla sju dagar i veckan. Målet är att isbanan ska vara på plats redan första advent, och hålla öppet åtminstone fram till sportlovet 2021.

Källa: https://www.gavle.se